กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ [ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567]