กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ [ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565]